Bảng Giá Nẹp Trang Trí Inox 304 Trang Trí Nội Thất 2022

Bảng Giá Nẹp Trang Trí Inox 304 Trang Trí Nội Thất 2022

02:23p ngày 03/03/2022 bởi sdecorviet

Bảng Giá Nẹp Trang Trí Inox 304 Trang Trí Nội Thất 2022

Bạn đang tìm kiếm một Bảng Giá Nẹp Trang Trí Inox 304 chất lượng tại Hà Nội? Không cần tìm đâu xa hơn sự lựa chọn của chúng tôi tại Công ty SVIETDECOR. Chúng tôi cung cấp nhiều loại kích thước và kiểu dáng phù hợp với nhu cầu của bạn. Cho dù bạn đang tìm kiếm thứ gì đó đơn giản hay thứ gì đó phức tạp hơn, chúng tôi đều có thanh nẹp hoàn hảo cho bạn.

Bảng Giá Nẹp Trang Trí Inox 304 Trang Trí Nội Thất 2022

Tên hàng Mã hàng Màu sắc Kích Thước Báo Giá
 Báo Giá Nẹp Inox 304 Chữ V Trang Trí Nội Thất
Nẹp Inox  V10 A001 Bạc Bóng 10×10 dày 0.6 130
A002 Bạc Xước 10×10 dày 0.6 130
A003 Vàng bóng 10×10 dày 0.6 130
A004 Đồng bóng 10×10 dày 0.6 130
A005 Đen bóng 10×10 dày 0.6 130
Nẹp inox  V15 A001 Bạc Bóng 15×15 dày 0.6 165
A002 Bạc Xước 15×15 dày 0.6 165
A003 Vàng bóng 15×15 dày 0.6 165
A004 Đồng bóng 15×15 dày 0.6 165
A005 Đen bóng 15×15 dày 0.6 165
Nẹp inox  V20 A001 Bạc Bóng 20×20 dày 0.6 180
A002 Vàng bóng 20×20 dày 0.6 180
A003 Đồng bóng 20×20 dày 0.6 180
A004 Đen bóng 20×20 dày 0.6 180
Nẹp inox  V25 A001 Bạc bóng 25X25 dày 0.6 235
A002 Vàng bóng 25X25 dày 0.6 235
A003 Đồng Bóng 25X25 dày 0.6 235
A004 Đen bóng 25X25 dày 0.6 235
Nẹp inox  V30 A001 Bạc bóng 30×30 dày 0.6 235
A002 Vàng bóng 30×30 dày 0.6 290
A003 Đồng Bóng 30X30 dày 0.6 290
A004 Đen bóng 30×30 dày 0.6 290
 Báo Giá Nẹp Inox 304 Chữ T Trang Trí Nội Thất
Nẹp Inox T6 A001 Bạc bóng 6Wx5H dày 0.6 210
A002 Bạc xước 6Wx5H dày 0.6 210
A003 Vàng bóng 6Wx5H dày 0.6 220
A004 Vàng Xước 6Wx5H dày 0.6 220
A005 Đồng Bóng 6Wx5H dày 0.6 220
A006 Đồng xước 6Wx5H dày 0.6 220
A007 Đen bóng 6Wx5H dày 0.6 230
A008 Đen xước 6Wx5H dày 0.6 230
Nẹp Inox T8 A001 Bạc bóng 8Wx5H dày 0.6 220
A002 Bạc xước 8Wx5H dày 0.6 230
A003 Vàng bóng 8Wx5H dày 0.6 225
A004 Vàng Xước 8Wx5H dày 0.6 230
A005 Đồng Bóng 8Wx5H dày 0.6 230
A006 Đồng xước 8Wx5H dày 0.6 230
A007 Đen bóng 8Wx5H dày 0.6 235
A008 Đen xước 8Wx5H dày 0.6 235
Nẹp Inox T10 A001 Bạc bóng 10W x 8H dày 0.6 220
A002 Bạc xước 10W x 8H dày 0.6 220
A003 Vàng bóng 10W x 8H dày 0.6 228
A004 Vàng Xước 10W x 8H dày 0.6 228
A005 Đồng Bóng 10W x 8H dày 0.6 228
A006 Đồng xước 10W x 8H dày 0.6 228
A007 Đen bóng 10W x 8H dày 0.6 235
A008 Đen xước 10W x 8H dày 0.6 235
Nẹp Inox T15 A001 Bạc bóng 15W x 8H dày 0.6 220
A002 Bạc xước 15W x 8H dày 0.6 220
A003 Vàng bóng 15W x 8H dày 0.6 240
A004 Vàng Xước 15W x 8H dày 0.6 240
Nẹp Inox T20 A001 Bạc bóng 20W x 8H dày 0.6 245
A002 Bạc xước 20W x 8H dày 0.6 250
A003 Vàng bóng 20W x 8H dày 0.6 265
A004 Vàng Xước 20W x 8H dày 0.6 265
A005 Đồng Bóng 20W x 8H dày 0.6 265
A006 Đồng xước 20W x 8H dày 0.6 265
A007 Đen bóng 20W x 8H dày 0.6 270
A008 Đen xước 20W x 8H dày 0.6 270
Nẹp Inox T25 A001 Bạc bóng 25W x 8H dày 0.6 255
A002 Bạc xước 25W x 8H dày 0.6 285
A003 Vàng bóng 25W x 8H dày 0.6 285
A004 Vàng Xước 25W x 8H dày 0.6 285
A005 Đồng Bóng 25W x 8H dày 0.6 285
A006 Đồng xước 25W x 8H dày 0.6 285
A007 Đen bóng 25W x 8H dày 0.6 290
A008 Đen xước 25W x 8H dày 0.6 290
A009 Vàng bóng 25W x 8H dày 0.6 290
Nẹp Inox T30 A001 Bạc bóng 30Wx8H dày 0.6 300
A002 Bạc xước 30Wx8H dày 0.6 300
A003 Vàng bóng 30Wx8H dày 0.6 335
A004 Vàng Xước 30Wx8H dày 0.6 335
A005 Đồng Bóng 30Wx8H dày 0.6 335
A006 Đồng xước 30Wx8H dày 0.6 335
A007 Đen bóng 30Wx8H dày 0.6 340
A008 Đen xước 30Wx8H dày 0.6 340
 Báo giá nẹp Inox 304 chữ U Trang Trí Nội Thất
Nẹp Inox U3 A001 Bạc bóng 3*10 205
A002 Bạc xước 3*10 215
A003 Vàng bóng 3*10 215
A004 Vàng Xước 3*10 215
Nẹp Inox U5 A001 Bạc bóng 5*10 210
A002 Bạc xước 5*10 215
A003 Vàng bóng 5*10 215
A004 Vàng Xước 5*10 215
A005 Đồng bóng 5*10 215
A006 Đồng xước 5*10 215
A007 Đen bóng 5*10 215
A008 Đen xước 5*10 215
Nẹp Inox U8 A001 Bạc bóng 8*10 220
A002 Bạc xước 5*10 220
A003 Vàng bóng 5*10 230
A004 Vàng Xước 5*10 230
A005 Đồng bóng 5*10 230
A006 Đồng xước 5*10 230
A007 Đen bóng 5*10 230
A008 Đen xước 5*10 230
Nẹp Inox U10 A001 Bạc bóng 10*10 220
A002 Vàng bóng 10*10 230
A003 Đồng Bóng 10*10 230
A004 Đen bóng 10*10 240
Nẹp Inox U12 A001 Bạc bóng 12*10 230
A002 Bạc xước 12*10 240
A003 Vàng bóng 12*10 240
Nẹp Inox U25 A001 Bạc bóng 25*10 280
A002 Vàng bóng 25*10 295
 Báo Giá Nẹp Inox 304 góc vuông 1 cánh ngoài
Nẹp Inox 1 cánh A001 Bạc bóng 10H 340
A002 Vàng bóng 10H 340
A003 Bạc bóng 12H 340
A004 Vàng bóng 12H 360
 Báo giá nẹp inox 304 góc vuông 2 cánh
Nẹp Inox 2 cánh A001 Bạc bóng 10H 370
A002 Vàng bóng 10H 370
A003 Bạc bóng 12H 390
 Báo giá nẹp inox 34 góc vuông 1 cánh trong
Nẹp Inox 1 cánh A001 Bạc bóng 10H 320
A002 Vàng bóng 10H 340
A003 Bạc bóng 12H 330
A004 Vàng bóng 12H 350
 Báo giá nẹp inox 304 góc tròn
Nẹp inox 304 A001 Bạc bóng 10H 228
A002 Vàng bóng 12H 245
A003 Bạc bóng 10H 245
A004 Vàng bóng 12H 265
 Báo giá nẹp inox 304 chữ L, Góc L
Nẹp inox góc L SKL-BB10H Bạc bóng 3*10H 215
SKL-BB12H Bạc bóng 3*12H 220
 Nẹp inox 304 chống trơn cầu thang
Nẹp inox 304 Chống Trơn SKCT-BX20H Bạc xước width : 40mm, hight 20mm 385
Nẹp inox 304 Chống Trơn SKCT-VX20H Vàng Xước 395
 Nẹp Inox 304 trang trí góc vát
Nẹp inox góc vát SKGV-BB10H Bạc bóng 20x10H 180
SKGV-VB10H Vàng bóng 20x10H 185
Nẹp inox V lệch SKV-BB1020H Bạc Bóng 10x20H 190
SKV-VB1020H Vàng bóng 10x20H 200
LẬP LÀ INOX CUỘN ( dài 100m dày 0.4mm)
LA Inox Cuộn SKLAC Màu Vàng, Bạc Chiều rộng từ 10mm đến 60mm Giá từ 550.000 đến 1.780.000 đ/ Cuộn

Phân loại Nẹp Inox Trang Trí Bán Chạy

Nẹp Tường Inox Và 5 Ứng Dụng Của Nẹp Inox Góc Tường

Nẹp Inox Chữ L

Nẹp inox Nẹp chữ L là đối tượng chịu sự ăn mòn nên phải làm bằng inox 304 để ứng dụng trong phẫu thuật. Chất liệu của dây đeo giúp bạn dễ dàng tháo rời và gắn các bộ phận khác nhau mà không tốn nhiều công sức.

Nẹp Inox Chữ T

Băng giá đỡ hình chữ “T” có thể được sử dụng làm dây treo hoặc móc treo trong sản phẩm nhiều lớp. Loại inox này có giá thành đắt đỏ do quá trình sản xuất mất nhiều thời gian hơn các loại mắc cài khác dẫn đến tăng giá thành. Nó còn được gọi là mắc cài kim loại hình chữ V, đây là loại mắc cài không gỉ được sử dụng phổ biến nhất tại nhà hiện nay do giá thành rẻ so với các loại mắc cài khác trên thị trường hiện nay.

Nẹp Inox Chữ U

Các mắc cài kim loại hình chữ U dễ vỡ do hình dạng của chúng, vì vậy chúng phải được làm bằng thép không gỉ 304 phẫu thuật. Giống như các loại thép không gỉ khác, loại này cũng được sử dụng như một giá treo hoặc hỗ trợ trong các công trình nhiều lớp.

Nẹp Inox Chữ V 304

Đây còn được gọi là nẹp inox định hình 1D, nó có thể dễ dàng lắp đặt và thích hợp lắp đặt trên mọi bề mặt như tường gạch, tường bê tông mà không cần sử dụng đến dây buộc tường. Đây là loại thép không gỉ phẫu thuật có chi phí đáng kể vì việc xử lý bề mặt của nó đòi hỏi thêm thời gian và vật liệu khiến giá thành tăng so với các loại khác có trên thị trường hiện nay.

Nẹp La Inox 304

Đây là loại thép không gỉ thường được sử dụng cho các tay vịn, trong các hình thức chiếu tường với nhiều màu sắc khác nhau vì nó không yêu cầu bất kỳ xử lý hoặc sơn thêm nào.

Ứng Dụng Của Nẹp Trang Trí Inox

Nẹp inox mạ vàng PVD trang trí cap cấp đẹp giá rẻ tại HCM và Hà Nội

Trang trí tường

Nẹp nhôm là một cách phổ biến để tăng thêm vẻ sang trọng cho bất kỳ bức tường nào. Chúng có thể được sử dụng để tạo ra các thiết kế phức tạp hoặc chỉ đơn giản là để che đi khuyết điểm. Dù nhu cầu của bạn là gì, chúng tôi đều có nẹp phù hợp cho bạn.

Tạo mối nối sàn gỗ

Một mối nối sàn được thực hiện tốt thực sự có thể làm cho sàn của bạn nổi bật. Với nẹp nhôm trang trí của chúng tôi, bạn có thể tạo ra sự chuyển tiếp liền mạch giữa hai loại ván sàn khác nhau. Điều này sẽ làm cho sàn nhà của bạn trông bóng bẩy và chắc chắn sẽ gây ấn tượng với khách của bạn.

Kết nối khe vật liệu

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và dễ dàng để kết nối hai phần vật liệu thì không đâu khác ngoài sản phẩm nẹp nhôm trang trí của chúng tôi. Với hệ thống kết nối khe đơn giản của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng ghép hai phần vật liệu mà không cần bất kỳ công cụ hoặc phần cứng nào.

Trang trí trần thạch cao

Thêm một chút trang trí cho trần thạch cao của bạn là một cách tuyệt vời để thêm một số cá tính cho ngôi nhà của bạn. Với sự lựa chọn của chúng tôi về các loại nẹp nhôm trang trí, bạn có thể dễ dàng tạo thêm nét sang trọng hoặc tinh tế cho trần nhà của mình một cách dễ dàng.

Trang trí tủ và vách ngăn

Nẹp nhôm cũng là một cách tuyệt vời để trang trí tủ và vách ngăn. Với nhiều lựa chọn về kiểu dáng và màu sắc của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy loại nẹp hoàn hảo để phù hợp với phong cách trang trí hiện có của mình.

Ưu Điểm Của Nẹp Trang Trí Inox

Hướng Dẫn Thi Công Nẹp Inox Trang Trí Nội Thất

Đa dạng về mẫu mã

Tại Công ty SVIETDECOR, chúng tôi tự hào cung cấp nhiều loại nẹp nhôm trang trí. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm được loại nẹp hoàn hảo phù hợp với nhu cầu và phong cách cụ thể của mình. Cho dù bạn đang tìm kiếm thứ gì đó đơn giản hay thứ gì đó phức tạp hơn, chúng tôi đều có thanh nẹp hoàn hảo cho bạn.

Màu sắc phong phú

Nẹp nhôm có nhiều màu sắc khác nhau, đảm bảo rằng bạn có thể tìm được loại hoàn hảo nhất để phù hợp với phong cách của mình. Với nhiều lựa chọn màu sắc của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy sự kết hợp hoàn hảo cho bất kỳ phong cách trang trí nào.

Chịu lực tốt

Nẹp nhôm trang trí của chúng tôi được sản xuất bằng vật liệu chất lượng, đảm bảo sẽ bền lâu trong nhiều năm tới. Chúng cũng có tính năng chịu lực tốt, có nghĩa là chúng sẽ không dễ dàng bị biến dạng hoặc vỡ dưới áp lực.

Độ bền cao

Nẹp nhôm cũng có độ bền cao, có nghĩa là chúng sẽ chịu được mọi điều kiện khắc nghiệt nhất. Với công trình chất lượng của chúng tôi, bạn có thể chắc chắn rằng sản phẩm nẹp nhôm trang trí của bạn sẽ bền lâu trong nhiều năm tới.

Dễ dàng làm sạch

Nẹp nhôm rất dễ lau chùi và chăm sóc nên là sự lựa chọn hoàn hảo cho những hộ gia đình bận rộn. Chỉ cần lau chúng bằng khăn ẩm là chúng sẽ tốt như mới.

An toàn khi sử dụng

Sản phẩm nẹp nhôm trang trí của chúng tôi được sản xuất với tiêu chí an toàn. Chúng không có hóa chất và vật liệu độc hại, đảm bảo an toàn cho cả người lớn và trẻ em.

Dễ dàng áp dụng

Thanh nẹp nhôm trang trí của chúng tôi rất dễ thi công, làm cho chúng trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho người mới bắt đầu hoặc những người chưa quen với các dự án DIY. Với hệ thống kết nối khe đơn giản của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng ghép hai phần vật liệu mà không cần bất kỳ công cụ hoặc phần cứng nào.

Chống ăn mòn

Nẹp nhôm cũng có khả năng chống ăn mòn, làm cho chúng trở thành một lựa chọn tuyệt vời để sử dụng ngoài trời. Với chất lượng xây dựng và vật liệu chống ăn mòn của chúng tôi, bạn có thể chắc chắn rằng nẹp nhôm trang trí của bạn sẽ tồn tại trong nhiều năm tới.

Tính thẩm mỹ:

Tại Công ty SVIETDECOR, chúng tôi hiểu rằng tính thẩm mỹ là quan trọng đối với khách hàng của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp rất nhiều loại nẹp nhôm trang trí đa dạng về kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Cho dù bạn đang tìm kiếm thứ gì đó đơn giản hay thứ gì đó phức tạp hơn, chúng tôi đều có thanh nẹp hoàn hảo cho bạn.

Giá cả hợp lý

Nẹp nhôm là một cách hiệu quả về chi phí để thêm một số nét tinh tế cho ngôi nhà của bạn. Với sự lựa chọn đa dạng về kiểu dáng và màu sắc của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy thanh nẹp hoàn hảo cho nhu cầu cụ thể của mình mà không phải tốn kém.

Địa Chỉ Cung Cấp Nẹp Trang Trí Inox Chính Hãng, Uy Tín, Chất Lượng Cao Tại Hồ Chí Minh

Thêm một chút trang trí cho ngôi nhà của bạn là một cách tuyệt vời để thêm một số cá tính và phong cách. Với sự lựa chọn của chúng tôi về các loại nẹp nhôm trang trí, bạn có thể dễ dàng tạo thêm nét sang trọng hoặc tinh tế cho bất kỳ căn phòng nào trong ngôi nhà của mình.

Xem thêm:

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU TRANG TRÍ S VIỆT DECOR – svietdecor.com

  • Showroom Hà Nội: Số 3 Vườn Cam, Phú Đô, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
  • Showroom HCM: 199 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, TPHCM
  • Xưởng sản xuất: Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
  • Hotline: 0922 27 23450977 183 223
  • Mail contact: decorsviet@gmail.com
  • Web site: svietdecor.com
5/5 - (1 bình chọn)
Xem thêm