Trát tường dày bao nhiêu là hợp lý? Độ dày lý tưởng từng khu vực

Trát tường dày bao nhiêu là hợp lý? Độ dày lý tưởng từng khu vực