Đồng có bị gỉ không? Cách giữ đồ đồng luôn sáng bóng

Đồng có bị gỉ không? Cách giữ đồ đồng luôn sáng bóng