Cách scale không thay đổi kích thước trong cad CỰC DỄ

Cách scale không thay đổi kích thước trong cad CỰC DỄ